Thursday, January 7, 2016

Falsafah Sebenar Ilmu FaraidUniknya syariat Islam meliputi semua aspek termasuklah tentang pembahagian harta pusaka atau dikenali dengan ilmu faraid. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, wanita tidak mempunyai hak langsung terhadap harta pusaka si mati bahkan wanita itu sendiri turut dianggap sebagai harta pusaka yang boleh diwarisi. Ramai wanita yang kehilangan hak apabila kematian suami atau bapa.

Kemudian setelah kedatangan Islam, syariat Islam mengajar tentang pembahagian harta pusaka yang sepatutnya dan bersifat wajar. Contohnya, di satu masa bahagian wanita adalah kurang daripada bahagian yang diterima oleh lelaki. Ini berlaku dalam kes pembahagian harta pusaka untuk adik-beradik yang kehilangan bapa atau ibu. Bahagian untuk anak lelaki dua kali ganda berbanding bahagian anak perempuan.

Biasanya ketika terjadi pembahagian seperti itu ramai yang beranggapan bahawa Islam ini seolah-olah tidak adil. Ini kerana pembahagian pusaka tersebut tidak menyamakan bahagian antara lelaki dan perempuan dan seolah-olah lagi ia telah melebihkan lelaki berbanding perempuan.

Sebenarnya syariat Islam adalah bersifat adil dalam menentukan pembahagian harta pusaka para ahli waris dan tidak benar sama sekali jika dikatakan syariat Islam hanya melebihkan kaum lelaki sahaja. Ini kerana ada situasi-situasi di mana bahagian yang diterima oleh wanita sama banyak dengan bahagian yang diterima oleh lelaki. Contohnya, jika seseorang mati dan meninggalkan waris iaitu bapa, ibu dan anak. Berdasarkan surah al-Nisa’ ayat 11 menunjukkan bahawa ketika itu ibu dan bapa mendapat bahagian pusaka yang sama jumlahnya.

Bahkan, ada juga situasi-situasi di mana bahagian yang diterima oleh waris wanita lebih banyak dibandingkan dengan waris lelaki. Contohnya apabila seseorang mati dan meninggalkan satu-satunya anak perempuan, maka anak perempuannya itu berhak mendapat setengah dari keseluruhan harta pusaka ayahnya. Atau seseorang mati dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan tidak mempunyai saudara lelaki, maka mereka berhak mendapat dua pertiga bahagian dari harta ayahnya. Atau seseorang mati meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang bapa, maka bapanya itu hanya mendapat satu perenam sahaja bahagian, dan bahagian itu kurang daripada yang diterima oleh dua orang anak perempuan. Ini adalah berdasarkan nas yang sudah termaktub di dalam surah al-Nisa’ ayat 11.


Kesimpulannya, Islam sangat memberikan perhatian dalam perkara pewarisan harta atau faraid. Islam juga mempunyai falsafah faraid yang jelas iaitu menjamin keadilan waris-waris. Sekiranya waris lelaki menerima bahagian yang lebih banyak ia adalah kerana tanggungjawab lelaki dalam menguruskan harta khususnya dalam rumahtangga lebih besar. Oleh yang demikian, pewarisan harta menurut Islam mempunyai motif memberikan hak yang sepatutnya diterima oleh waris berdasarkan hikmah-hikmah yang telah ditunjukkan di dalam al-Quran. 

Sunday, December 20, 2015

Fasakh Bantu Hindar Kemudaratan Pasangan

Fasakh ialah melepaskan atau memutuskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri kerana sebab-sebab tertentu. Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan fasakh.

Dalam Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003 (Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 ada menyatakan antara sebab dibenarkan fasakh ialah bila berlaku lazim menyakiti terhadap suami atau isteri maka diharuskan kepada pasangan yang menjadi mangsa disakiti untuk memohon fasakh. Frasa itu dinyatakan dalam Seksyen 53(1)(h)(i):
lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya”

Frasa dalam terjemahan bahasa Inggeris dinyatakan sebagai berikut:
“habitually assaults her or him or makes her or his life miserable by cruelty or conduct”

Walau bagaimanapun, diperselisihkan sama ada maksud ‘lazim menyakiti’ itu bermakna pukulan fizikal atau mempunyai makna lain iaitu penganiayaan dari segi mental. Dalam kes Hairun Mohd. Syarif lwn Omar Mohd Noor, Plaintif ingin memohon fasakh kerana Defendan telah memukul Plaintif selaku isterinya sebanyak dua kali. Yang Arif Hakim kemudian telah menolak tuntutan Fasakh Plaintif kerana merasakan pukulan sebanyak dua kali belum mencapai tahap ‘lazim menyakiti’ seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang. Oleh itu, dapat dilihat dalam kes ini diandaikan bahawa perkataan ‘lazim menyakiti’ adalah bermaksud penderaan berbentuk fizikal.

Namun, Plaintif tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan kemudian meluluskan permohonan Fasakh  Plaintif dan membahagikan penganiayaan dalam dua bentuk iaituk bentuk fizikal dan dalam bentuk mental. Ini kerana perkataan lazim menyakiti atau dalam frasa inggerisnya ‘assault’ tidak semestinya bermaksud pukulan fizikal ‘battery’ tetapi dengan perkataan ‘assault’ yang bermakna menyakiti meliputi penderaan mental.


Kesimpulannya, perkataan ‘lazim menyakiti’ menurut Undang-undang Keluarga Islam tidak semestinya bermaksud penderaan fizikal semata-mata malah boleh juga diertikan sebagai penderaan mental. Ini kerana frasa dalam terjemahan bahasa Inggeris menggunakan perkataan ‘assault’ yang bererti menyakiti dan bukan dengan perkataan ‘battery’ yang bererti memukul.