Saturday, May 21, 2011

Jom Kenali Ulama...!

 1. Syeikh ‘Atiyyah Saqr. Pakar Fiqh di Mesir.
 2. Syeikh Abd Hayy al-Katani. Ulama Hadis Mesir.
 3. Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Mufti Besar Arab Saudi.
 4. Syeikh Abdul Fatah al-Husaini. Pakar Fiqh dan Usul Fiqh di Mesir.
 5. Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ulama Hadis Syria.
 6. Syeikh Abdul Halim Mahmud. Ulama besar tafsir, fiqh dan kesusasteraan arab. Grand Syeikh of al-Azhar.
 7. Syeikh Abdul Karim Zaidan. Berasal dari Irak. Pakar bidang Dakwah, Fiqh dan Usul Fiqh. Professor Universiti al-Iman, Yaman. Anggota Ikhwan Muslimin Iraq.
 8. Syeikh Abdul Majid az-Zindani. Presiden Univeristi al-Iman, Sanaa, Yaman.
 9. Syeikh Abdul Majid Deraz. Ulama fiqh.
 10. Syeikh Abdul Malik as-Sa’di. Pakar Fiqh Muqaran. Bekas Mufti Iraq.
 11. Syeikh Abdul Muhsin al-Turki. Tinggal di Saudi. Ketua Gabungan Universiti-universiti Islam Sedunia.
 12. Syeikh Abdul Qadir Arnout. Ulama Hadis Syria.
 13. Syeikh Abdul Rahman ash-Shaguri. Ulama Pendidikan dan Tasawwuf.
 14. Syeikh Abdul Razak as-Sanhuri. Ulama Undang-Undang dan Fiqh di Mesir.
 15. Syeikh Abdul Wahab Abu Sulaiman. Pakar bidang Fiqh, Usul Fiqh, dan Fiqh Muamalat di Universiti Umm al-Qura, Mekah.
 16. Syeikh Abdul Wahab Khallaf. Ulama hadis, fiqh, usul- al-fiqh, perbandingan fiqh dan perundangan islam.
 17. Syeikh Abdullah Nasih Ulwan. Pensyarah di Fakulti Pengajian Islam Universiti Malik Abd Aziz, Jeddah, Saudi (1980).
 18. Syeikh Abu al-A’la al-Maududi. Tokoh Pemikir Islam. Ketua Jemaah Islam Pakistan.
 19. Syeikh Abu Hasan Ali al-Nadwi. Ulama India & Pemikir Islam. Pernah berjawatan penting dalam Rabitah Alam Islamy di Mekah, Dewan Ilmu Pengetahuan dan bahasa Arab di Damaskus, Majlis Pertimbangan di Universiti Madinah serta ketua lektor Pusat Pengkajian Islam di Oxford University.
 20. Syeikh Ahmad bin Muhammad bin al-Sadiq al-Ghumari. Pakar Hadis Mesir.
 21. Syeikh Ahmad Deedat. Lahir di India, kemudian berpindah ke Afrika Selatan. Pendakwah juga Pendebat terkenal dalam menegakkan kebenaran Islam.
 22. Syeikh Ahmad Muhammad Syakir. Pakar Hadis Mesir.
 23. Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi. Syeikh al-Azhar dalam bidang Tafsir. Pengarang kitab Tafsir al-Maraghi.
 24. Syeikh Aidh Abdullah al-Qarni. Penulis kitab La Tahzan. Meraih kedoktoran di Universiti Islam Imam Muhammad bin Saud. Ulama Arab Saudi.
 25. Syeikh Ali Ahmad Salus. Pakar Fiqh Muamalat di Qatar. Ahli Majma’ Fiqh.
 26. Syeikh Ali Zainul Abidin al-Jufri. Ulama dari Hadramaut, Yaman.
 27. Syeikh Ali as-Syarbaji. Ulama Fiqh Mazhab Syafii di Syria.
 28. Syeikh 
 29. Syeikh Bakar Abu Zaid. Bekas Ketua Majma’ Fiqh Dunia.
 30. Syeikh Bashir al-Bari. Khateeb of Masjid al-Umawi and former Mufti of Damascus.
 31. Syeikh Fadl Hasan 'Abbas. Ulama buta. Pakar dalam bidang Tafsir. Pensyarah Universiti al-Yarmouk, Jordan.
 32. Syeikh Fathi Yakan. (Pendakwah) Anggota Jamaah Islamiyah di Lubnan.
 33. Syeikh Fazlur Rahman. Pernah dilantik sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology Pemerintah Pakistan (1964). Kemudian berhijrah ke University of Chicago, sebagai guru besar Kajian Islam Dalam Segala Aspek di Department of Near Eastern Languages and Civilization.
 34. Syeikh Harun Yahya. Nama sebenarnya Adnan Oktar. Seorang pendakwah dan ilmuwan Turki terkenal.
 35. Syeikh Hasan al-Habbannakah. Ulama Fiqh dan Akidah di Syria.
 36. Syeikh Hasan al-Syazili. Tinggal di Kuwait. Ahli Majma’ Fiqh.
 37. Syeikh Hassan al-Bana. Pendakwah terkenal dan pengasas Gerakan Ikhwan Muslimin Syria.
 38. Syeikh Hassan Heito. Berasal dari Syria. Ulama besar Fiqh (Mazhab Syafii) dan Usul Fiqh. Anggota Ikhwan Muslimin Syria.
 39. Syeikh Hussein Mahmud Badran. Ulama Mazhab Syafii dalam bidang bahasa dan Fiqh.
 40. Syeikh Ibrahim al-‘Ali. Pakar Hadis dan Sirah di Jordan.
 41. Syeikh Imad al-Din al-Rasyid. Ulama Hadis dan Fiqh.
 42. Syeikh Kariyyim Rajih. Qari’ di Damsyik, Syria.
 43. Syeikh Kurshid Ahmad. Pakar Ekonomi Islam di Universiti Markfield, United Kingdom.
 44. Syeikh Mahmud bin Muhammad Syaltut. (Syeikh al-Azhar) Ulama Besar Mesir dalam bidang Tafsir dan Fiqh.
 45. Syeikh Mahmud Thahan. Bekas Pensyarah Musthalahul Hadis di Kuliah Syariah, Universiti Madinah.
 46. Syeikh Manna’ Khalil Qaththan. Pensyarah Universiti Imam Muhammad bin Saud.
 47. Syeikh Muhammad Abu Zahra. Ulama Usul al-Fiqh, Fiqh perbandingan dan Sejarah. Professor Perundangan Islam di Universiti Kaherah (Cairo University).
 48. Syeikh Muhammad al-‘Uqlah al-Ibrahim. Dekan Kuliah Syariah Universiti Irbid dan Pensyarah Universiti al-Yarmouk, Jordan.
 49. Syeikh Muhammad al-Baltaji. Pensyarah Fiqh dan Usul Fiqh di Universiti Kaherah, Mesir.
 50. Syeikh Muhammad al-Ghazali. Ulama Besar Mesir. Bekas Professor di Universiti Qatar, Pensyarah Universiti Umm al-Qura dan Universiti al-Azhar.
 51. Syeikh Muhammad Ali as-Shabuni. Pakar Ulum Quran. Bekas Pensyarah di Universiti Madinah.
 52. Syeikh Muhammad al-Khidr Husain. Ulama besar tafsir, kesusasteraan arab dan fiqh mazhab Maliki. Grand Syeikh of al-Azhar.
 53. Syeikh Muhammad al-Makhluf al-Maliki. Ulama Besar Mesir.
 54. Syeikh Muhammad al-Yaqoubi. Ulama Fiqh.
 55. Syeikh Muhammad al-Zuhaili. Pensyarah Fiqh & Usul Fiqh. Dekan Kuliah Syariah UAE.
 56. Syeikh Muhammad Bakar Ismail. Ulama al-Azhar, Mesir.
 57. Syeikh Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki. Ulama besar Arab Saudi.
 58. Syeikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin. Pensyarah Universiti Imam Muhammad bin Saud Qashim. Fakulti Syariah dan Usuluddin.
 59. Syeikh Muhammad Fathi al-Duraini. Pakar Fiqh, Undang-undang dan Lughah (Bahasa).
 60. Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah. Ulama Syiah Lebanon. Pengarang al-Fiqhu ‘ala al-Mazhâhib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab).
 61. Syeikh Muhammad Mutawali Sya’rawi. Ulama Tafsir. Pensyarah Syariah di Universiti Ummul Qura, Mekkah.
 62. Syeikh Muhammad Na’im Yasin. Pakar bidang Fiqh, Usul Fiqh, Aqidah, dan Siyasah Syariyyah. Pensyarah di Universiti Jordan.
 63. Syeikh Muhammad Noori al-Dirshawi al-Kurdi. Ketua Qari’ di Kurdistan.
 64. Syeikh Muhammad Rasyid Redha. Berasal dari Syria. Pendakwah terkenal dalam bidang Akidah.
 65. Syeikh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti. Dekan Kuliah Usuluddin di Fakulti Perundangan Islam, Universiti Damaskus, Syria.
 66. Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi. Bekas Mufti Besar Mesir. Kini, Syeikh al-Azhar.
 67. Syeikh Muhammad Syuqair. Ulama Mazhab Syafii juga seorang Qari’.
 68. Syeikh Muhammad Uthman Syabir. Pakar bidang Fiqh, Usul Fiqh, Fiqh Muamalat dan Fiqh Perubatan. Pensyarah Universiti Qatar.
 69. Syeikh Muhammad Yusuf bin Ilyas al-Kandahlawi. Ulama Hadis dan Fiqh. Ketua Jemaah Tabligh di Pakistan.
 70. Syeikh Muhammad Zahid al-Kawthari. Berasal dari Turki. Ulama hadith, fiqh perbandingan.
 71. Syeikh Muhammad Zakaria bin Muhammad Yahya al-Kandahlawi. Tinggal di Madinah.Ulama hadis dan fiqh Hanafi.
 72. Syeikh Mustafa al-Bugha. Pakar bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Ulama Mazhab Syafii di Syria.
 73. Syeikh Mustafa al-Sobri. Ulama hadith, fiqh, falsafah dan politik di Turki.
 74. Syeikh Mustafa al-Zarqa. Ulama Fiqh, Usul Fiqh dan Undang-undang di Jordan.
 75. Syeikh Mustafa as-Siba’ei. Dekan Kuliah Syariah Universiti Damaskus. Anggota Ikhwan Muslimin Syria.
 76. Syeikh Mustafa Said al-Khen. Pakar bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Ulama Mazhab Syafii Syria.
 77. Syeikh Nashiruddin al-Albani. Ulama Hadis Jordan.
 78. Syeikh Nazih Hammad. Bekas Pensyarah di Universiti Umm al-Qura, Mekah. Sekarang Pensyarah di Universiti Kanada. Pakar bidang Muamalat dan Ekonomi Islam. Ahli Majma’ Fiqh Dunia.
 79. Syeikh Nejatullah al-Shiddiqi. Berasal dari India. Pakar Ekonomi Islam. Pensyarah di Universiti Markfield, United Kingdom.
 80. Syeikh Nuruddin ’Itr. Guru Besar Tafsir dan Hadis di Fakulti Syariah, Universiti Damaskus, Syria.
 81. Syeikh Omar Hasyim. Bekas Rektor al-Azhar Kaherah, Mesir.
 82. Syeikh Rabi’ Hadi al-Madkhali. Guru Besar Universiti Madinah.
 83. Syeikh Rafiq al-Mashri. Pakar Ekonomi Islam dan Konvensional di Syria.
 84. Syeikh Sa’id Hawa. Bekas Pemimpin Ikhwan Muslimin Syria.
 85. Syeikh Sayyid Qutb. Anggota Ikhwan Muslimin Mesir. Pernah menjadi Perdana Menteri dan Ketua Dewan Revolusi Mesir.
 86. Syeikh Sayyid Sabiq. Ulama Besar Arab Saudi. Pengarang kitab Fiqh Sunnah.
 87. Syeikh Shadiq al-Habbannakah. Pakar Fiqh dan Lughah (Bahasa) di Syria.
 88. Syeikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan. Anggota Haiah Kibaril Ulama’ dan Commite Fiqh Rabithah Alam Islamiy di Mekkah serta anggota Commite Pengawas Du’at Haji sekaligus mengepalai keanggotaan Lajnah Daimah Lil Buhuts Wal Ifta’.
 89. Syeikh Shodiq Dharir. Pakar Fiqh Muamalat. Pensyarah di Universiti al-Khurthum, Sudan. Ahli Majma’ Fiqh.
 90. Syeikh Sholah Abd Fattah al-Khalidi. Pakar Tafsir, Ulum Quran dan Sirah di Jordan.
 91. Syeikh Subhi al-Shaleh. Ulama terkenal Lubnan.
 92. Syeikh Syuaib al-Arnaout. Berasal dari Syria. Pakar bidang Hadis.
 93. Syeikh Tahir Muhammad ’Asyur. Dari Tunisia. Pakar Tafsir & Usul Fiqh.
 94. Syeikh Toha Rayyan. Pakar Fiqh Muqaran di Mesir.
 95. Syeikh Tunusi. Ulama Hadis.
 96. Syeikh Umar Chapra. Pakar Ekonomi Islam. Bekas Pensyarah di Universiti Markfield, United Kingdom.
 97. Syeikh Umar Sulaiman al-Asyqar. Pensyarah di Universiti Zarqa, Jordan. Pakar bidang Fiqh dan Usul Fiqh.
 98. Syeikh Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. Professor (Dekan) Kuliah Syariah di Universiti Damaskus, Syria.
 99. Syeikh Yusuf al-Qardhawi. Dekan Fakulti Syariah dan Pengajian Islam, Universiti Qatar (1977-1990). Pengarah Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah, Universiti Qatar (1991).
 100. Syeikh Yusuf al-Rifa’i. Lahir di Kuwait. Ulama Mazhab Syafii.

6 comments:

 1. Ianya amat baik kiranya di klasifikasikan ulama2
  tersebut mengikut mazhab/ manhaj pegangan mereka.

  ReplyDelete
 2. Salam saudara Lutfi,

  Boleh tuan cadangkan kepada saya pakar rujuk hal muamalat islam yang boleh saya consult selain UZAR.

  Saya memerlukan pandangan seorang pakar muamalat islam untuk satu perkara berkaitan pernigaan.

  Harap tuan dapat membantu saya dalam perkara ini.

  Sekian. Terima kasih

  ReplyDelete
 3. Salam

  Rasanya perlu dinyatakan sumber anda kerana terdapat kesilapan maklumat pada kalangan nama yang disebut. Dan juga rasanya tidak perlulah dimasukkan ulamak syiah melainkan ulamak yang telah menulis buku mengenai fiqh Ahl asSunnah wa al jamaah.

  ReplyDelete
 4. Salam

  Saya mohon pembetulan ya jika terdapat kesilapan. Dan mohon dinyatakan siapakah dalam kalangan nama di atas yang Syiah?

  Terima kasih. :)

  ReplyDelete
 5. No. 28 - Khomeini .

  ReplyDelete
 6. Ya elok keluarkan. Khomeini bukan ahli sunnah wal jamaah.

  ReplyDelete