Thursday, September 15, 2011

Yahudi

Temanku yang arif dalam ilmu perbandingan agama telah memberitahuku mengenai Yahudi.

Madzhab Ortodoks Yahudi menganggap bahawa Ezra (Uzair) itu kekal abadi, padahal yang abadi hanyalah Tuhan Pencipta Sekalian Alam. Jadi, ada dalam kalangan mereka yang menganggap Uzair itu adalah Anak Allah. Lantaran itu, Zionis mengkafirkan Ortodoks.

Namun begitu, mereka tidak lagi menganggap Uzair, Anak Allah, selepas ditegur oleh para Nabi selepas Uzair. 

Madzhab Zionis Yahudi melanggar hukum Taurat. Demikian mendorong Ortodoks mengkafirkan Zionis.

*Telah maklum bahawa hukum-hukum di dalam Taurat amatlah berat dan rumit.

Rupa-rupanya mereka (Yahudi) ada konflik dalaman.

Apa pun, simbol bintang enam (Star of David) telah menyatukan mereka.

No comments:

Post a Comment