Friday, September 16, 2011

Fungsi Mahkamah Keadilan Antarabangsa

Mahkamah Keadilan Antarabangsa ibu pejabatnya di The Hague, Netherland (Belanda). Mempunyai 2 fungsi:  

1) memutuskan perkara undang-undang yang dikemukakan oleh negara-negara mengikut undang-undang antarabangsa. 

2) memberi nasihat undang-undang kepada mana-mana organisasi antarabangsa.

Terdapat 15 orang hakim yang dilantik oleh PBB dan Dewan Keamanan. Setiap 3 tahun sekali pemilihan hakim diadakan bagi mengisi 5 kerusi yang tersedia. Mereka tidak mewakili negara masing-masing tetapi sebagai badan bebas.

Sumber: Ensiklopedia Umum untuk Pelajar. Utusan Publications and Distributors.

No comments:

Post a Comment