Friday, September 16, 2011

Suara Rakyat Wajar Didengar..

Kata Salleh Buang:
"Sejarah selalunya membuktikan bahawa suara rakyat itu sebenarnya keramat, wajar didengar dan dilayan oleh mereka yang memegang kuasa."

[Hlm. 17. Jilid 4-Trens Semasa. Siri Perkembangan Undang-undang di Malaysia. Penulis: Salleh Buang. Dewan Bahasa dan Pustaka]

Haji Salleh Buang pernah bertugas di Jabatan Peguam Negara dari tahun 1970-1975. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Dekan di Kuliyyah Undang-undang, Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) dari tahun 1984-1989. Kini menjadi konsultan bebas kepada sektor swasta dan beberapa agensi awam.

No comments:

Post a Comment