Sunday, December 20, 2015

Fasakh Bantu Hindar Kemudaratan Pasangan

Fasakh ialah melepaskan atau memutuskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri kerana sebab-sebab tertentu. Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan fasakh.

Dalam Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003 (Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 ada menyatakan antara sebab dibenarkan fasakh ialah bila berlaku lazim menyakiti terhadap suami atau isteri maka diharuskan kepada pasangan yang menjadi mangsa disakiti untuk memohon fasakh. Frasa itu dinyatakan dalam Seksyen 53(1)(h)(i):
lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya”

Frasa dalam terjemahan bahasa Inggeris dinyatakan sebagai berikut:
“habitually assaults her or him or makes her or his life miserable by cruelty or conduct”

Walau bagaimanapun, diperselisihkan sama ada maksud ‘lazim menyakiti’ itu bermakna pukulan fizikal atau mempunyai makna lain iaitu penganiayaan dari segi mental. Dalam kes Hairun Mohd. Syarif lwn Omar Mohd Noor, Plaintif ingin memohon fasakh kerana Defendan telah memukul Plaintif selaku isterinya sebanyak dua kali. Yang Arif Hakim kemudian telah menolak tuntutan Fasakh Plaintif kerana merasakan pukulan sebanyak dua kali belum mencapai tahap ‘lazim menyakiti’ seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang. Oleh itu, dapat dilihat dalam kes ini diandaikan bahawa perkataan ‘lazim menyakiti’ adalah bermaksud penderaan berbentuk fizikal.

Namun, Plaintif tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan kemudian meluluskan permohonan Fasakh  Plaintif dan membahagikan penganiayaan dalam dua bentuk iaituk bentuk fizikal dan dalam bentuk mental. Ini kerana perkataan lazim menyakiti atau dalam frasa inggerisnya ‘assault’ tidak semestinya bermaksud pukulan fizikal ‘battery’ tetapi dengan perkataan ‘assault’ yang bermakna menyakiti meliputi penderaan mental.


Kesimpulannya, perkataan ‘lazim menyakiti’ menurut Undang-undang Keluarga Islam tidak semestinya bermaksud penderaan fizikal semata-mata malah boleh juga diertikan sebagai penderaan mental. Ini kerana frasa dalam terjemahan bahasa Inggeris menggunakan perkataan ‘assault’ yang bererti menyakiti dan bukan dengan perkataan ‘battery’ yang bererti memukul.

No comments:

Post a Comment